Het belang van goede huurincasso rapportages bij woningcorporaties is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Woningcorporatie Welbions uit Hengelo heeft gekozen voor de oplossing van creditcubes.

Een korte introductie in 4 vragen:

Wat was de aanleiding?

Onze huurachterstanden waren al jarenlang hoger dan de norm en het was iedere kwartaalrapportage weer “hopen” dat het gezakt zou zijn. Het doel was dan ook om het aanmaningsproces/ incassoproces beter in beeld te hebben, en gericht maatregelen te kunnen nemen. 

Hoe was jullie reporting geregeld voor creditcubes?
De reporting was gedeeltelijk geregeld via Dynamics Empire en via Excel-bestanden handmatig opgesteld vanuit financiën. Daarvoor gebruikten we ViewPoint als ERP-systeem waar slechts een aantal standaard rapportages beschikbaar waren. Ook hier maakten we gebruik van Excel in combinatie met de kennis en ervaring van een enkeling op dit gebied. 

Hoe is de implementatie verlopen?
De implementatie is goed verlopen. We kregen goede begeleiding vanuit creditcubes. Het samenstellen van aangeleverde bestanden was voor ons een challenge. Ook hier bracht creditcubes uitkomst. Er is veel vakkennis bij creditcubes aanwezig. 

Wat zijn de ervaringen?
Het ziet er keurig uit. We hebben nu rapportages met 1 druk op de knop beschikbaar. Met behulp van filters en drill-downs kunnen we verder inzoemen naar details.
Als vervolgstap willen we uitbreiden met extra rapportages voor nog optimaler gebruik.

Op 26 februari geven we op het Huurincasso Platform een live demo. Komt u ook?