Leveren jullie ook maatwerk rapportages?

Omdat we weten dat geen twee organisaties hetzelfde zijn werkt onze oplossing op basis van business rules. Hierdoor zijn we zeer flexibel met de inrichting van rapportages en kunnen we uw specifieke rapportages realiseren. Voor u is dit maatwerk. Voor ons generiek.


Hoeveel werk heb ik zelf nog aan de rapportages?

Hoeveel tijd u nodig heeft voor analyse kunnen we u niet vertellen. Hoeveel tijd u nodig heeft om de rapportages beschikbaar te krijgen wel. De snelheid waarmee u uw login-gegevens kunt intikken. Uw rapportages staan dagelijks voor u klaar, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Behalve inloggen dan.


Hoe ziet het implementatie traject eruit?

De gehele implementatie wordt door ons verzorgd. We leggen geen beslag op uw ICT resources. Op basis van een aantal workshops bespreken we uw processen en vertalen we deze naar de benodigde business rules. Daarna richten we deze voor u in. Wij leveren gefaseerd op zodat u snel kunt testen en de rapportages kunt gebruiken.


Van welke systemen kan creditcubes de data verwerken?

Onze oplossing is systeem onafhankelijk. Data uit ieder gangbaar financieel of credit management systeem kan ontsloten worden.


We hebben al een DataWareHouse (DWH). Voegen jullie nog iets toe?

Met een DWH rapporteert u op basis van beschikbare data. Credit management rapportages gaan oa over inzicht in het verloop van de processen. U wilt o.a. kunnen volgen welke fases uw portefeuille en debiteur heeft doorlopen en hoe lang de desbetreffende fase heeft geduurd. Deze data ligt meestal niet opgeslagen in het bron systeem en daardoor ook niet in het DWH. Het rapporteren van het verloop van uw behandelfases is slecht een onderdeel van onze mogelijkheden en ons onderscheiden vermogen t.o.v. conventionele systemen.


Onze ICT afdeling kan bepaalde rapportages niet realiseren. Waarom jullie wel?

Data is niet altijd in de juiste vorm beschikbaar waardoor conventionele rapportage oplossingen o.b.v. query’s in beperkte mate informatie kunnen genereren. Dit geeft beperkingen in uw mogelijkheden. Onze oplossing werkt op basis van business rules. We genereren als het ware een extra laag over uw data heen. Daardoor bepalen niet uw ICT (on)mogelijkheden waarop u kúnt sturen maar u als business waarop u wílt sturen.


Ons systeem heeft geen historie. Kunnen jullie dan toch trend analyses maken?

Wij lezen dagelijks uw data in en bouwen voor u de historie op. Hierdoor krijgt u inzicht in trends en ontwikkelingen vanuit historisch perspectief. Want enkel de stand van vandaag zegt inderdaad niet zoveel.


We houden in Excel gegevens bij waarover we willen rapporteren. Kunnen deze geïmporteerd worden?

In onze oplossing kunt u direct de noodzakelijke gegevens registreren. Door middel van een audit trail krijgt u zo ook grip op handmatige registraties. Al deze gegevens kunnen gebruikt worden in de rapportages.


Kunnen de rapportages geëxporteerd worden?

Exporteren is mogelijk naar de meest voorkomende formats zoals o.a. Excel, Word, Powerpoint, PDF en CSV.