De hypotheekbarometer van Stichting BKR laat een daling zien in achterstanden van meer dan 3 maandtermijnen.

Voor hypotheekverstrekkers maken wij niet alleen deze achterstanden inzichtelijk maar ook achterstanden van minder dan 3 maandtermijnen. Daarmee houden we rekening met tresholds van de verschillende behandelfases. Waar in het Early en Late traject een achterstand vaak een minimaal saldo van € 25,- moet zijn wil je bij Verliesbeperking inzicht in alle dossiers. De treshold bij Restschuld ligt vaak weer op een ander niveau. Conventionele systemen kunnen dit niet goed rapporteren wanneer je dit in trendanalyses wil zien. Wij zorgen ervoor dat niet enkel de default dossiers inzichtelijk zijn maar ook dat er dagelijks actueel inzicht is in vele doorsnijdingen en de effectiviteit van mens en middel. Voor hypotheekverstrekkers hebben we dan ook een speciale module ontwikkeld die op strategisch, tactisch en operationeel niveau inzicht geeft in alles wat voor het preventie en bijzonder beheer proces van belang is. Meer informatie vindt u bij “onze rapportages”.

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lopende hypotheek is verder gedaald. De afname volgt de neerwaartse trend van jaarlijks ongeveer 5 procent. In totaal stonden er op 1 april 2017 zo’n 98.000 mensen met tenminste één betalingsachterstand op hun hypotheek geregistreerd. Dat blijkt uit de hypotheekbarometer van stichting BKR.

Het hoogste aantal sinds de economische crisis lag op 1 juli 2015. Toen telde Nederland net meer dan 113.000 mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek. Het aantal betalingsachterstanden nu is nog niet zo laag als voor de crisis: op 1 april 2009 lag dit net onder de 40.000, dat is bijna 40 procent van het huidige aantal.

Neerwaartse trend loopt achter op verloop crisis

Hypotheekverstrekkers registreren een betalingsachterstand na het missen van drie maandtermijnen*. Peter van den Bosch, Algemeen Directeur bij stichting BKR: ‘Ook in financieel zwaar weer proberen mensen doorgaans wel hun hypotheek te betalen. Bijvoorbeeld door reserves aan te spreken of de hypotheekrekening maandelijks als eerste te betalen. Als de lasten te hoog blijven, komen ze uiteindelijk toch in de knel. Daarom zie je dat de neerwaartse trend in het aantal betalingsachterstanden op hypotheken achterloopt op het verloop van de crisis. Aangezien de economie weer aantrekt, verwachten we dat het aantal achterstanden op hypotheekbetalingen nog verder zal gaan dalen.’

Maatschappelijke trend zet door

Op 1 april 2016 was het aantal mensen met een betalingsachterstand op hun hypotheek 110 duizend. Op 1 april 2017 -een jaar later- is dat aantal gedaald met 12 procent. Ongeveer de helft van deze daling is echter te relateren aan een hercodering in de BKR-administratie. De andere helft is een voortzetting van de maatschappelijke trend.

Restschulden hypotheek niet geregistreerd als hypothecaire achterstand

Sinds juli 2016 noteert stichting BKR de restschulden van hypotheken met en zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met aparte coderingen. Deze worden niet meer als hypothecaire betalingsachterstand geregistreerd, maar apart als restschuld op de hypotheek. Van den Bosch: ‘Door onderscheid te maken in de coderingen, wordt de kredietregistratie voor iedereen overzichtelijker. Consumenten hebben zo een nauwkeuriger overzicht van wat voor type schuld zij hebben. Kredietverstrekkers kunnen een betere inschatting maken van het betaalgedrag en de lasten die een consument kan dragen.’

Bron: BKR