Om te voldoen aan de AFM vereisten bieden wij verschillende rapportages waarmee u met één druk op de knop, diepgaand inzicht krijgt in het betaalgedrag van uw klant. Niet alleen de oorzaak van de achterstand maar ook segmentatie op basis van betaalgedrag, voorspellende modellen en inzicht in de effectiviteit van de ingezette maatregelen t.b.v. preventie en forbearance. Rapportages die uiteraard niet alleen van belang zijn voor klanten die onder toezicht van de AFM vallen. Meer hierover leest u op de page Onze rapportages. Wist u dat gemiddelde 65% van de consumenten onnodig aangemaand wordt? Lees meer in ons blog klantsegmentatie o.b.v. betaalgedrag.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meet jaarlijks met het Klantbelang Dashboard in welke mate banken en verzekeraars het belang van de klant centraal stellen. In het Dashboard 2016-2017 is er onderzoek gedaan naar onder meer het voorkomen van en het omgaan met betalingsachterstanden. De AFM constateert dat er hierbij veel ruimte is voor verbetering. Kredietaanbieders kunnen meer inspanningen verrichten om, samen met de klant, tot een goede oplossing te komen bij betalingsachterstanden. In 2018 gaat de AFM vervolgonderzoek doen.

Meer inspanningen bij betalingsachterstanden
De AFM heeft onderzocht hoe kredietaanbieders omgaan met betalingsproblemen bij klanten. Hieruit volgt dat kredietaanbieders te weinig werken aan het achterhalen van de oorzaak van de problemen of het oplossen ervan. De nadruk ligt vaak op het innen van achterstanden. In de leidraad Consument en Incasso heeft de AFM laten weten waar kredietaanbieders op moeten letten en welke verantwoordelijkheid zij hebben. Het merendeel van de onderzochte aanbieders handelt nog niet overeenkomstig de leidraad. De AFM heeft deze aanbieders aangesproken op hun verantwoordelijkheid bij betalingsachterstanden en doet in 2018 vervolgonderzoek.

Voortgang
De AFM heeft met alle kredietaanbieders gesprekken gevoerd over hun individuele Dashboard uitkomsten. De aanbieders hebben inmiddels verbeteracties in gang gezet. De AFM houdt toezicht op de voortgang en gaat in 2018 vervolgonderzoek doen.

Bron: AFM